Preinscripció

Informació generalAVÍS: Els alumnes de 1r, 2n I 3r d’ESO que ja estan estudiant al centre NO han de fer la preinscripció.

Calendari de preinscripció

  • Presentació de sol·licituds amb suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
  • Presentació de sol·licituds presencial amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
  • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

Sol·licitud de preinscripció telemàticaAVÍS: Quan s’accedeix a aquesta sol·licitud, cal emplenar-la en línia i, un cop plena, es genera un resguard. És aquest resguard el que s’ha d’enviar al centre, juntament amb la documentació. 
Modificació de la sol·licitud de preinscripció telemàtica

Documentació i criteris de prioritat

La sol·licitud de preinscripció presencial amb CITA PRÈVIA és només per a casos excepcionals. El dia i hora assignats cal portar la sol·licitud d’aquí sota emplenada, juntament amb la documentació que correspongui.

Descarregueu-vos el document i la presentació de més avall, on hi trobareu més detalls.

2020.05.11_Presentació_Preinscripcio_obligatoris_2020-2021_.pptx2020.05.14_Cronograma_escolarització_2020-2021.pdfPREINSCRIPCIÓ_i_MATRíCULA_2020-2021_ESO_COVID-19.pdfSollicitud_preinscripció_PRESENCIAL_ESO2020.pdf