Modelitats

Batxillerats que s’ofereixen:

  • Batxillerat tecnològic
  • Batxillerat social
  • Batxillerat humanístic
  • Batxillerat científic