Membres

El personal de Secretaria l’integren 3 professionals d’administració i serveis. 
D’esquerra a dreta: Josep Sanou Solé, Vicenç Galiana Valiente i Domènec Montoliu Trocoli.