Matricula

Els alumnes amb assignatures pendents de 1r de Batxillerat que superen les proves i, per tant, poden passar de curs, han de confirmar plaça al centre. És per això que entre el 8 i el 10 de setembre: 

– heu de fer el pagament a l’Economat

– enviar el comprovant de pagament a secretaria@institutperevives.cat

Informació sobre la matriculació del Batxillerat publicada pel Departament d’Educació.

Període de matriculació: del 8 al 14 de juliol, ambdós inclosos. 

Els alumnes de Batxillerat (nous al centre) hauran de: 

1. demanar cita prèvia per fer la matriculació

2. fer el pagament a l’Economat

3. portar la següent DOCUMENTACIÓ: (vegeu impresos a sota) 

  • Carta de compromís educatiu
  • Autorització de sortides pedagògiques
  • Autorització de sortida a l’hora del pati
  • Autorització de drets d’imatge
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia del resguard del títol d’ESO
  • Fotocòpia de la targeta sanitària
  • Fotocòpia de les notes del darrer curs fet
  • Fotocòpia del comprovant de pagament
  • Carta de compromís per a alumnes amb matèries soltes