Matricula

Període de matrícula (alumnes nous): del  13 al 17 de juliol, ambdós inclosos

PASSOS A SEGUIR

1) Demanar cita prèvia

2) Fer el pagament l’Economat

3) Presentar la següent DOCUMENTACIÓ (descarregueu-vos els impresos que trobareu més avall, empleneu-los, signeu-los i porteu-los el dia i hora sol·licitats)

  • Carta de compromís educatiu
  • Autorització de sortides pedagògiques
  • Autorització de drets d’imatge
  • Qüestionari de salut
  • Informació acadèmica
  • Fotocòpia del DNI o del llibre de família si no se’n disposa
  • Fotocòpia de la targeta sanitària
  • Fotocòpia del carnet de vacunacions*
  • Fotocòpia del comprovant de pagament
  • Sol·licitud del  transport escolar (si s’escau)

*En cas de no tenir carnet de vacunacions, cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents. Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu. 

Transport escolar per als alumnes de fora del municipi: consulteu els documents d’aquí sota (sol·licitud i reglament) 

Darrera actualització: 27 d’agost de 2020

Autorització_drets_imatge.pdfAutorització_sortides_pedagògiques.pdfCarta_compromís_educatiu.pdfInformacio_academica.pdfQuestionari_salut.pdfreglament_transport_escolar_Anoia.pdfsollicitud_transport-obligatori_2020-2021.pdf