Informació IOC

L’Institut Pere Vives és centre col·laborador de l’IOC (Institut Obert de Catalunya). Aquesta col·laboració es materialitza en tres dels estudis que es poden cursar a l’IOC de la manera que s’exposa a continuació:

Batxillerat

L’Institut Pere Vives és centre de suport i també centre visitant de l’IOC en aquests estudis. Com a centre de suport serveix d’enllaç entre els alumnes i l’IOC,  facilita el lliurament i recollida de documentació i la realització de les proves presencials, i a més tutoritza els alumnes. Com a centre visitant, l’Institut Pere Vives dóna l’oportunitat als seus alumnes de Batxillerat de fer assignatures a distància a través de l’IOC.

Curs de preparació per a la incorporació a cicles formatius de grau superior (CPICGS)

En el cas d’aquests estudis, l’Institut Pere Vives actua també com a centre de suport. Fa la gestió de la documentació entre els alumnes i l’IOC i realitza els exàmens presencials.

Curs de preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (PACFGS)

L’Institut Pere Vives és també centre de suporti realitza les mateixes tasques que en els estudis anteriors.