Autorització de sortides

Per poder sortir del centre en horari lectiu, l’alumne ha de presentar, a Consergeria, la següent autorització de sortida signada pels pares o representants legals. També n’ha d’informar al professor de guàrdia.